Uprawnienia budowlane – dla kogo?

budowa1.jpg

Jeśli poszukujemy stabilnego zatrudnienia z dobrą pensją w branży budowlanej, warto korzystać z rozwiązania, jakim są uprawnienia budowlane. Pamiętajmy jednakże, że ażeby zyskać tego typu uprawnienia w pierwszej kolejności powinno się spełnić aktualne w przepisach warunki, takie jak wykształcenie kierunkowe związane z budownictwem, jak też należycie długi staż na budowie albo też w biurze projektowym. O ile spełniamy te dwa podstawowe warunki, to wówczas możemy zapisać się na egzamin, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.

Jak pozyskać uprawnienia budowlane w danej specjalności? Należy podkreślić, że uprawnienia budowlane są nadawane w różnorakich specjalnościach, które ogólnie rzecz ujmując dzieją dzielą się na kilka głównych dziedzinie. Są to specjalności: architektoniczna, inżynieryjna, konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna. W obrębie specjalności instalacyjnej charakteryzuje się telekomunikacyjną, wodociągową i kanalizacyjną, gazową, wentylacyjną cieplną a także elektryczną. Natomiast w obrębie specjalności inżynieryjnej możemy wymienić specjalność mostową, hydrotechniczna, wyburzeniową, drogową oraz kolejową. W związku z tym specjalności dzielą się na dwie podstawowe grupy, a mianowicie uprawnienia do projektowania a także uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Warto wspomnieć też, że uprawnienia budowlane mogą być wydawane bez ograniczeń lub również w ograniczonym zakresie, który tyczy się na przykład rodzaju obiektu w zakresie którego możemy prowadzić określone prace techniczne. B y uzyskać uprawnienia trzeba pozytywnie zdać egzamin, który składa się z dwóch części, a mianowicie części testowej, oraz egzaminu ustnego zdawane go przed komisją kwalifikacyjną. Jeśli uda nam się oba etapy przejść pozytywnie, to wówczas uzyskujemy uprawnienia, dzięki którym możemy prowadzić określone prace budowlane poświęcając własny czas.
Zobacz także: uprawnienia budowlane.

Reklama