Osiągnięcia naukowe

Jak powstają leki?

Ponad trzydzieści pięć lat temu po raz pierwszy białka rekombinowane trafiły do dystrybucji w formie leków. Utworzenie ich z wykorzystaniem metody in vitro było jednym z najważniejszych przełomów w historii inżynierii genetycznej w dwudziestym wieku. Pierwszym lekiem, który posiadał w sobie białka rekombinowane był środek ukierunkowana do cukrzyków jako rekombinowana insulina.

Współcześnie białka te są powszechnie wykorzystywane przy wielu innych chorobach. Przede wszystkim leczy się nimi choroby onkologiczne, autoimmunologiczne, neurologiczne i genetyczne. Wykorzystywane są też w chorobach krwi, a wręcz przy niektórych infekcjach.

Oznacza to, że obecnie jest to bardzo ceniony na rynku składnik, dzięki któremu wielu ludzi mogło przeżyć albo prowadzi o sporo łatwiejsze życie. Przeznaczenie metody in vitro do utworzenia białek rekombinowanych było realnym przełomem i w dużym stopniu zmniejszyło koszty uzyskiwania tych białek. Przedtem były one już wytwarzane, jednakże proces ten był o sporo bardziej kosztowny oraz dodatkowo niósł za sobą bezdyskusyjne ryzyko. Pierwotnie do budowy białek rekombinowanych wykorzystywano zwierzęta. Niestety, ale proces pozyskiwania od nich tych cennych substancji był bardzo drogi.

Kolejnym problem było na nieszczęście ogromne ryzyko powiązane z zarażeniem chorego, chorobami odzwierzęcymi. Równie poważnym kłopotem był też fakt, że białka otrzymywane od zwierząt nie za każdym razem chciały się przyjąć. Oba te ryzyka zostały całkowicie zminimalizowane do minimum przez produkcję białek rekombinowanych za pomocą metody in vitro.

Polecana strona: Producent białek.

Reklama